Ta spletna stran uporablja piškotke za zagotovitev najboljše ravni storitev, prilagojenega oglaševanja in analize obiskov. Z uporabo te strani se strinjate s piškotki. Več informacij

 

Izjava o obdelavi osebnih podatkov strank storitve "VODA pod kontrolo"

 

Kdo je upravljavec podatkov?

Company ČEVAK a.s., Company ID 60849657, having registered office at Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in České Budějovice, Section B, Insert 657, is the controller of the personal data collected from customers of WATER UNDER CONTROL service.

 

Čigavi osebni podatki se obdelujejo?

V tem dokumentu so kupci razumljeni kot vsi fizični kupci storitev VODE POD KONTROLO.

Kadar je pravna oseba stranka storitev VODE POD KONTROLO, je fizična oseba, ki v imenu te pravne osebe deluje in sklene ustrezno pogodbo ali spremembo oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

 

Katere osebne podatke upravljavec upravlja?

Upravljavec običajno obdeluje osebne podatke strank storitev VODA POD KOTNROLO v naslednjem obsegu:

 • ime, priimek,
 • prebivališče ali naslov za posredovanje,
 • datum rojstva (ali matična številka),
 • telefonska številka,
 • e-poštni naslov,
 • naslov mesta porabe (ali drugi podatki o lokaciji - npr. koordinate),
 • številka bančnega računa,
 • količina porabljene vode (glede na nastavljeno enoto časa,

 

Zbiralec ne bo zahteval nobenih osebnih podatkov, ki bi presegali potreben obseg.

 

Kakšni so nameni obdelave osebnih podatkov?

Upravljavec osebne podatke, zbrane od svojih kupcev, obdeluje predvsem za namene izvajanja Pogodbe o izvajanju storitve VODA POD KONTROLO ter za izvedbo in morebitne spremembe. V ta namen se osebni podatki obdelujejo tako v papirni (pogodbe) kot tudi v elektronski obliki.

 

 

Upravljavec uporablja osebne podatke svojih strank za izvajanje svojih zakonskih obveznosti, v kolikor te obveznosti upravljavcu nalaga zakon (npr. sodelovanje s policijo Češke republike).

 

Ali je obdelava osebnih podatkov zakonita?

Upravljavec meni, da je obdelava osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene zakonita in skladna z Uredbo 2016/679 (GDPR), zlasti v skladu s čl. 6 (1) (b), (c) in (f).

Upravljavec za obdelavo osebnih podatkov ne potrebuje soglasja subjekta osebnih podatkov. Osebni podatki se posredujejo prostovoljno. Vendar pa v primeru, da osebni podatki niso na voljo, pogodbe ni mogoče skleniti; v skladu s tem je osebne podatke treba zagotoviti.

 

Ali ima upravljavec pravico do obdelave osebnih podatkov za druge namene, kot so navedeni zgoraj?

Upravljavec je upravičen do obdelave osebnih podatkov tudi v druge namene, pod pogojem, da je takšna obdelava združljiva z nameni, za katere so bili zbrani osebni podatki in kadar jih narava osebnih podatkov ne izključuje. V tem primeru je upravljavec dolžan presoditi zakonitost takšne obdelave.

 

Ali se osebni podatki prenašajo na druge organe?

Upravljavec osebne podatke, pridobljene od svojih strank, posreduje samo javnim organom (npr. davčnemu uradu, sodiščem, policiji) ali zaradi izpolnjevanja drugih zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec omogoči dostop do osebnih podatkov strank tretjim osebam, ki upravljajo sisteme, ki hranijo podatke, vendar le za izključni namen upravljanja takšnih sistemov. Med temi osebami in upravljavcem praviloma obstajajo pogodbe; taka pogodba ves čas določa obveznosti teh oseb v zvezi z varstvom osebnih podatkov in varnostjo osebnih podatkov. Te osebe osebnih podatkov ne smejo uporabljati v druge namene.

 

Osebnih podatkov kupcev upravljavec ne bo posredoval drugim osebam brez privolitve kupca.

 

Kako dolgo se hranijo osebni podatki?

Upravljavec obdeluje osebne podatke, zbrane med izvajanjem dane pogodbene obveznosti. Po izpolnitvi pogodbene obveznosti upravljavec hrani osebne podatke do izteka zakonskih obdobij za uveljavljanje pravic in zahtevkov, ki se lahko nanašajo na zadevno pogodbeno obveznost, vendar običajno največ deset let.

 

Kakšne pravice ima subjekt osebnih podatkov?

Stranke kot subjekti osebnih podatkov imajo naslednje pravice:

 1. Imeti dostop do osebnih podatkov, ki sestoji iz informacij, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo in v kolikšni meri,
 2. popraviti svoje osebne podatke,
 3. izbrisati svoje osebne podatke ali omejiti obdelavo osebnih podatkov,
 4. vložiti pritožbo zoper obdelavo svojih osebnih podatkov.

 

Upravljavec osebne podatke kupcev obdeluje tudi z avtomatiziranimi sredstvi (prenosi odčitkov).

 

Kako vzpostaviti stik z upravljavcem?

Za uveljavljanje svojih pravic se lahko subjekti osebnih podatkov obrnejo na upravljavca prek posredovanja pooblaščenca za varstvo podatkov.

Pooblaščenec za varstvo podatkov je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., ID podjetja 63908298, s sedežem na naslovu Lazarská 11/6, 120 00 Praga 2, pri čemer je oseba, pooblaščena za zastopanje pooblaščenca za varstvo podatkov, ga. Barbora Veselá, e-pošta: poverenec@cevak.cz .